ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้.

              หนังสือ ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้ จำแนกลักษณะพฤติกรรมของคนออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Dry ที่เทียบได้กับคนหัวร้อน และประเภท Wet ที่เทียบกับคนขั้วเย็น คนทั้งสองประเภทมีรูปแบบความคิดและการกระทำที่ต่างกัน ซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ตามมา เพื่อที่จะหาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด เราควรทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนประเภท Dry & Wet ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งจะทำให้เราป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

โตขึ้นมาเป็นความสุข

           หนังสือที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่เราจะทำอย่างไรกับชีวิตได้บ้างที่จะมีความสุขกับชีวิต หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆ กัน กับ 30 บทความที่ให้แง่คิด และช่วยให้การใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่มีความสุขขึ้นมาได้ ทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิต การรู้จักตัวเอง รวมไปถึงการทำงาน อ่านแล้วจะพบว่าความสุขของตนเองนั้นอยู่ที่ใด และเราได้เคยทำมันหล่นหายไปบ้างหรือเปล่า เป็นหนังสือดีที่ควรอ่านที่จะทำให้เราได้ข้อคิดดีๆ กับชีวิต

ผู้เขียน : คิดมาก

เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน

            หนังสือแนะนำสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ เพราะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกในทุกช่วงวัย ฟิลิปปา เพอร์รี นักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จะพาเราไปค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมเกเรของลูก การเปิดใจยอมรับความผิดพลาด การรู้จักถึงขอบเขตความสัมพันธ์สำหรับลูกที่เป็นวัยรุ่น และการเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยในวันที่ลูกเติบโต หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อให้พ่อแม่และลูกได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นหนึ่งในหนังสือที่ควรอ่านที่เราอยากแนะนำ

ผู้เขียน : Philippa Perry

ผู้แปล : ดวงพร รุจิรวงศ์